Tilbage til hovedsiden                                                          LEJRCENTRET TONNESHØJ                                                                                      

PRISER


Prisen for at leje Lejrcentret Tonneshøj omfatter

1. grundbeløb pr. døgn (p.t. kr. 1.850,- fra 2017 kr. 1950,-). Fredag-søndag udlejes lejren kun for en periode af mindst 2 døgn

2. pris pr. deltager pr. påbegyndt døgn (p.t. kr. 42,-, minimum 25 deltagere)

3. pris for forbrugt elektricitet i henhold til måleraflæsning.  El til 2,90 kr. pr KW

4. pris for forbrug af vand i henhold til måleraflæsning.  Vand til  0,80 kr.  pr enhed

5. Der tages forbehold for prisstigninger,

Overstiger deltagerantallet 89 personer, betales halv pris pr. deltager ud over de første 89.

 

                                         Lejrcentret Tonneshøj udlejes på flg. betingelser:                                                                      
 


1. Ved lejemålets indgåelse fremsendes udlejningskontrakt i to eksemplarer til lejeren. Det ene eksemplar returneres til udlejeren senest 10 dage efter den på kontrakten anførte udskrivningsdato. I modsat fald annulleres reservationen.


2. Der betales et depositum (p.t. kr. 1.850,- pr. påbegyndt uge), ligeledes senest 10 dage efter kontraktens udskrivningsdato. I modsat fald annulleres reservationen.

3. Endelig opgørelse over Lejrcentret Tonneshøjs tilgodehavende modtages fra kassereren ½-1 måned efter lejropholdet.

4. Evt. beskadigelser på bygninger og/eller inventar, som er sket i lejetidsrummet, erstattes.

5. Aflysning: Dersom lejten bliver afbestilt tilfalder depositummet Lejercentret Tonneshøj. Aflysningen skal meddeles skrifteligt til udlejeren, undertegnede     Anny Rønne.

6. Lejeren har ansvaret for, at Lejrcentret Tonneshøj efterlades i rengjort stand ved afrejse. I tilfælde af, at lejeren ikke selv ønsker at stå for rengøringen, kan denne udføres mod ekstra betaling af rengøringsselskab. Prisen herfor oplyses ved henvendelse til udlejeren, til hvem endvidere anmodning om bestillingsblanket kan rettes ved lejemålets indgåelse.


Venlig hilsen

Lejrcentret Tonneshøjv/Anny Rønne
                      Priser og udlejningsbetingelser
                                         
                                                             Lejrcentret Tonneshøj. Udlejning v/Anny Rønne. Gl. Christiansfeldvej 98, 6100 Haderselv Tlf. 74 57 59 88                  

mail til udlejning